Aluminiumbehandling af Drevviken

grontvand


Thomas Aabling Vandmiljø har i sommerhalvåret 2022 & 2023 udført aluminiumbehandling af søen Drevviken, umiddelbart syd for Stockholm. Arbejdet udføres i samarbejde med de 3 kommuner der grænser op til søen (Hanninge Kommun, Tyresö Kommun & Huddinge Kommun), samt Stockholms kommune og SVOA (Stockholm Vatten och Avfall).

Baggrund

Drevviken er en del af Tyresåns søsystem og er den største af indsøerne i området, med sine ca. 5.4 kvadratkilometer. Dette betyder at der nedstrøms Drevviken er mange recipienter der har gavn en aluminiumbehandling af søen, da de derved bliver mindre belastede. Ligeledes er der mange andre brugere af søen, både badegæster, fiskere og lystsejlere, der alle ønsker en bedre vandkvalitet.

Drevviken har tidligere været tilført spildevand, hvilket har ført til en næringsstofforurening af søen. Sedimentet på bunden af søen har et enormt højt indhold af specielt fosfor, som over tid bliver opblandet i vandsøjlen, og bliver tilgængeligt for biotaen i søen.
Denne forurening, eller overgødning, af søen giver gode levevilkår for alger, men skader fisk og bundplanter, og det skal der nu laves om på.

Vores Arbejde

Thomas Aabling Vandmiljø udfører selve oprensningen af søen, som foregår ved at sprede polyaluminiumchlorid ud i søen. Vi sejler vores specialbyggede spredningsfartøj rundt over hele søen, og spreder den mængde aluminium hver enkel kvadratmeter af søen har brug for. Undervejs tracker vi præcist hvor, og hvor meget der spredes, via GPS og flowmålere, monteret på båden. Vi har på forhånd lavet et interaktivt GIS-kort, der viser hvor meget aluminium hver del af søen allerede har modtaget, samt hvor meget der så mangler og hvor.

Med det setup vi har nu kan vi sprede i omegnen af 38 tons polyaluminiumchlorid om dagen, svarene til en tankfuld. Det er en stor mængde opløsning der tilføres vandmiljøet, men hver dag tester vi søens pH-værdi, for at sikre os at hverken vand eller biota tager skade.

Selvom arbejdet i Drevikken stadig står på, er effekterne af behandlingen allerede synlige. Sigtedybden i søen er forøget fra ca. 3 meter før behandling, til nu at være på 6-8 m. Ligeledes forventer vi at algeopblomstringen allerede i 2024 vil være kraftigt reduceret, som det før er set ved aluminiumbehandling i lignende omgivelser.


grontvand

At fjerne fosfor fra vandmiljøet er ikke unormalt for at skabe bedre vilkår for fisk og planter, og metoden med polyaluminiumchlorid, bruges også til behandling af drikkevand. Søer har naturligt nogle processer til at rense og/eller stabilisere sig selv, men en sø som Drevviken, vil formentlig være mindst 100-150 år om selv at skille sig af med sin overgødning. Vi tager altså en naturligt langsommelig process og "speeder" den op.

Hele processen med at rense en sø med aluminiumbehandling ses i større og større omfang  i Sverige, men er til stadighed en mangel i dansk kontekst. Dette betyder, at der ikke findes forhandlere af en samlet løsning, på det udstyr vi bruger. Vi arbejder derfor kontinuerligt på at udvikle, forbedre og tilpasse vores udstyr, for at optimere vores arbejdsgange, samt at holde og forbedre sikkerheden ved arbejdet med sejlads og polyaluminiumchlorid.

I en stor sø som drevviken, får en oprensning også opmærksomhed fra de mange brugere af søen. I den forbindelse er der blevet skrevet en artikel om oprensningsprojektet i lokalavisen Mitti - Stockholm, som kan findes her:
mitti.se/efter-55-ar-jag-ser-drevvikens-botten (artiklen er på svensk)

Vores Team

Vores team er ledet af Thomas Aabling der har snart 3 årtiers erfaring indenfor vandmiljø, og vandbehandling.
Magnus - der bl.a. har arbejdet for Forsvaret og har sejlet meget i de grønlandske farvande, og derudover er uddanet mekaniker.
Hauke - der har en uddanelse indenfor naturpleje, og dertil har været lystsejler meget af livet.
Christian - der er uddannet naturgeograf, med speciale i vandmasser og sedimentation.

Kontakt:

E-mail : Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf : 29 72 74 70


Thomas Aabling Vandmiljø      ·      Tårnet 8    ·   3500 Værløse    ·   E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Tlf.: 29 72 74 70
Copyright © 2018    ·   Alle rettigheder reserveret