Fjernelse af tagrør, åkander, osv

Begrænsning af vegetation ved klipning

Mange småsøer er plaget af tilgroning. Fra bredderne vil tagrør og dunhammer vokse ud mod vandpladen. Hvor vandet er under 2 meter dybt, kan åkander, krebseklo og andre flydebladsplanter tildække hele den frie vandflade. Specielt i småsøer kan bevoksningen synes voldsom og hurtig få overtaget.

Traditionelt fjernes en tilgroningen ved opgravning af rødderne med gravemaskiner. Denne metode er dog meget hård ved dyr og planter i søen. Ophvirvlingen af mudder ved arbejdet, kan medføre iltsvind i vandet med fiskedød til følge. Yderligere er det meget vanskeligt at sikre, at alt vegetationen bliver fjernet, før til næste forår, hvor planterne igen skyder. I nogle tilfælde kan planterne sprede sig ved opgravning, idet rodstiklinger spredes over hele søen.

Thomas Aabling Vandmiljø varetager pleje og fjernelse af vegetation ved konstant klipning gennem 1-3 sæsoner, hvorved de uønskede planter udsultes. Ved at afklippe alle nye skud og blade dør fx. åkander i løbet af 1-3 år. Metoden er forholdsvis arbejdskraftintensiv og kræver at planterne straks klippes så snart en generation af nye skud kommer. Metodens store fordel er, at indgrebet har meget lille effekt på søens øvrige liv, da der ingen opgravning sker, ligesom der ikke anvendes store maskiner og bredderne derfor ikke skades.

Klipningen sker normalt fra båd udstyret med skær og opsamlingskurv, meget lig en moderne plæneklipper.

I lave brednære områder og i rørskove, hvor der ikke er tilgængeligt med båd, sker klipningen med motor-le.

Hel sø tilgroet

Totalt tilgroet sø med krebseklo. Planten fjernes ved klipning og opsamling 2-3 gange på en sæson.

Bad med skar Zoom

Skær og opsamlingskurv til klipning af åkander mm.


Thomas Aabling Vandmiljø      ·      Tårnet 8    ·   3500 Værløse    ·   E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Tlf.: 29 72 74 70
Copyright © 2018    ·   Alle rettigheder reserveret