De to gode cirkler

Fødekæde og biokemisk-feedbackløkke

I den rene sø eksisterer to vigtige feedbackløkker, som sørger for, at søen vedbliver at være ren. En feedbackløkke er et system, som bider sig selv i halen og derved opretholdes og stabiliseres. Figuren herunder viser de to feedbackløkker.

Den gode biologiske cirkel
I den rene sø vil der være mange dafnia, som æder alger, hvorfor der vil være få alger. Få alger betyder klart vand og i klart vand har rovfiskene gode jagtmuligheder, hvorfor fredfisk i høj grad vil blive ædt. Fredfisk lever bl.a. af dafnia og få fredfisk betyder derfor mange dafnia - og løkken er sluttet.

Den gode biokemiske cirkel
På samme måde eksisterer en mindst lige så vigtig biokemisk cirkel. En lav fosforkoncentration i vandet medfører få alger, da algerne bl.a. lever af fosfor. Få alger medfører klart vand og dermed når sollyset ned på bunden, hvor gode vækstbetingelser for undervandsplanter skabes. Planterne producerer ilt til vandet og når bundslammet iltes binder det fosfor - og der vil derfor være en lav fosfor koncentration i vandet - cirklen er sluttet.

godcirkel 700

Klik på billedet for større visning

En væsentlig egenskab ved feedbackløkker er, at de både kan virke som en god og som en ond cirkel - de samme sammenhænge som på tegningen kan virke den modsatte vej, så der skabes en ond cirkel.

Den onde biologiske cirkel
I den forurenede sø vil der være få dafnia, som æder alger, hvorfor der vil være mange alger. Mange alger betyder uklart vand og i uklart vand har rovfiskene dårlige jagtmuligheder, hvorfor fredfisk ikke vil blive ædt. Fredfisk lever bl.a. af dafnia og mange fredfisk betyder derfor få dafnia - og løkken er sluttet.

Den onde biokemiske cirkel
En høj fosforkoncentration i vandet medfører mange alger, da algerne bl.a. lever at fosfor. Mange alger medfører uklart vand og dermed når sollyset ikke ned på bunden, hvorfor undervandsplanter ikke vil gro. Der bliver derfor ikke produceret ilt i bundvandet og bundslammet vil derfor ikke binde fosfor - og der vil derfor være en høj fosforkoncentration i vandet - cirklen er sluttet.

Hvad kan gøres?
Hele idéen med sørestaurering er, at bryde de onde cirkler ved i en periode at låse et eller flere af leddene fast i den gode tilstand. Fx ved aluminiumbehandling bindes fosfor i bunden uanset om der er gode iltforhold eller ej. Hermed vil den onde cirkel brydes og den gode cirkel vil langsomt indfinde sig efterfølgende.

Kontakt:

E-mail : Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf : 29 72 74 70


Thomas Aabling Vandmiljø      ·      Tårnet 8    ·   3500 Værløse    ·   E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Tlf.: 29 72 74 70
Copyright © 2018    ·   Alle rettigheder reserveret